Tanıtım Videoları

Video Video Video Video Video

ESKİŞEHİR 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTLİĞİNE GENEL BAKIŞ

Kültür Başkentliği “göç” ve “kültür” temaları ile çerçevelendirilmiş ve

 • Çocukları ve gençleri dikkate almak,
 • Eskişehir’i Türkiye’de ve Türkiye’yi Türk Dünyasında tanıtmak, 
 • Mütekabiliyet esasına göre kültür mirası ve coğrafyasındaki her ülke ve bölgenin önemli şahsiyetlerini Eskişehir ve Türk Dünyası’nda tanıtmak,
 • Eskişehir’in kültürel, sanatsal, bilimsel, ekonomik ve sosyal düzeyinin yükselmesini desteklemek,
 • Eskişehir’in kültür-sanat alt yapısını iyileştirilmek ve potansiyelini geliştirmek,
 • Eskişehir’in Türk kültür mirasına ulaşmada ve onu anlamada önemli bir merkez olması yolunda gayret göstermek

Hedefleri ile yapılacak faaliyetlerin istikameti de belirlenmiştir.
Bu hedefler, amaçlar ve tema doğrultusunda Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkentliği süresince ajansımıza toplamda 1266 adet proje başvurusu gerçekleşmiştir. 1266 adet proje başvurusu arasından 691 adet proje değerlendirilmeye alınmıştır.  Bu süreçte değerlendirilerek yeniden projelendirilen ve onaylanan proje sayısı da toplamda 350 adet olarak gerçekleşmiştir.


TANITIM FAALİYETLERİ;

 • 12 Tanıtım filmi hazırlandı tümü yerel kanallarda, sosyal medya platformlarında ve birkaçı da ulusal kanallarda yayınlandı,
 • 9 Proje kategorisinde (Kalıcı Eserler, Sergiler, Geziler vb.) yapılan başlıca projelerin tanıtıldığı fragmanlar hazırlandı ve sosyal medyada paylaşıldı,
 • 40 Bölümlük Ajans Faaliyetlerinin tanıtıldığı Toyname Belgesi hazırlandı, her hafta TRT Avaz ’da ve 40 Yerel Kanalda yayınlandı,
 • Eskişehir ve Eskişehir Kültür Başkentliği temalı ulusal basın ilanları, dergiler, hükümetin Eskişehir’e yaptığı yatırımlarla bütünleştirilen faaliyet katalogları ve Almanak özellikli yıllık yayınlar yapılarak Kültür Başkentliği ile bütünleşen Eskişehir’in ülkemizde reklamı yapıldı.
 • Eskişehir, Türkiye ve uluslararası platformlarda Eskişehir Kültür Başkenti konseptli tanıtıcı araçlarla (dergi, afiş, el broşürü, kitapçık vb.) faaliyetler yapıldı.
 • 4 ay boyunca şehrin 10 ayrı noktasında kurulan tanıtım ve bilgilendirme stantlarımızı yüzbinlerce vatandaş ziyaret etmiş ve 20.142 vatandaşımız stant defterine görüş belirtmiştir. Bu kayıtların nitel analiz sonuçlarına göre vatandaşlarımızın %24,9’ u teşekkür ifadesi, %19,9’ u takdir ifadesi, %41,3’ü olumlu görüş ifadesi, %7,5’i de eleştiri ve öneri ifadesi beyan etmiştir.

PROJE ETKİNLİKLERİNE KATILIM VE MESLEKLER VE ÜRETİLEN İSTİHDAM


               Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkentliği çerçevesinde yapılan etkinliklere 15.000 yerli öğrenci, 7.812 yabancı öğrenci, yurt içi ve dışı gezilere 13.842 öğrenci, 1.342 basın mensubu, 2.332 yerli akademisyen, 1.957 yabancı akademisyen ve 7.856 sanatçı katılım göstermiştir. Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkentliği çerçevesinde yapılan etkinliklere vatandaşlarımızla beraber toplamda 75.000 katılım sağlanmıştır.
               Ayrıca Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkentliği çerçevesinde, ajansta, stantlarda, proje planlama ve takiplerde, tanıtım ve etkinliklerde olmak üzere 420 kişiye iş olanağı verilerek istihdam sağlanmıştır.


VATANDAŞLARDAKİ ETKİ ANALİZİ SONUÇLARI;


PROJELERDEN MEMNUNİYET, AMACI KARŞILAMA, FAYDALI BULMA


Memnuniyet Oranı
(%)

Yapılanların Proje
Amacı ile Uyumu
(%)

Faydalı Bulma
(%)

Genel Etki Düzeyi
(%)

69,81%

75,00%

78,23%

%74,35

KÜLTÜR BAŞKENTLİĞİ PROJESİ SONUNDA HALKTAKİ ETKİ SONUÇLARI


ESKİŞEHİR TÜRK DÜNYASI BAŞKANTİ SONUÇLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER VE KATILIMLAR

GÖRÜŞE KATILANLAR

Türk Dünyası Kültür Başkenti sıfatının Eskişehir’in imajını olumlu yönde etkilediği

92,2%

Yapılan kalıcı eserlerin şehrin görünümüne olumlu katkı sağlandığı

90,6%

Türk Dünyası Kültür Başkenti sıfatının uluslararası alanda Eskişehir’in tanınırlığını artırdığı

88,7%

Başkentliğin, Eskişehir'in turizmini geliştirdiği ve ziyaret potansiyelini artırdığı

87,6%

Türk kültür mirasının çeşitliliğinin, zenginliğinin yeniden hatırlanması ve gelecek nesillere aktarılmaya çalışıldığı

87,0%

Yapılan etkinlikler sayesinde Eskişehir halkının sosyalleşme imkânı bulduğu

83,8%

Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkentliği organizasyonunun genel anlamda başarılı bir organizasyon olduğu

83,5%

Yapılan ilgili faaliyetler ve bilimsel çalışmalarla ve sanata katkıda bulunulduğu

82,2%

Yapılan etkinliklerin kültürel birliği ve dayanışmayı sağladığı

81,5%

Başkentlik uygulamalarının, Eskişehir'in ticaretini artırdığı

77,3%

Yeterince kalıcı eser ve restorasyon yapıldığı

67,6%

Yapılan etkinliklerin herkese hitap edecek çeşitlilikte olduğu

67,0%